Høstrapport

Små mængder – god kvalitet
På trods af de usædvanlige vejrforhold i år, er de tyske vinproducenter stort set alle tilfredse med kvaliteten af høsten i år. Men det samlede høst volumen er noget lavere i år end forventet, kun omkring 8,3 mio hl i år (opgjort pr. 15.11 2013). Det svarer til et udbyttet der er otte procent under forrige år og 10 procent under landsgennemsnittet de sidste 10 år.
 

Høstresultaterne falder også ret så forskelligt ud i de 13 regioner i år. I Rheinhessen , Franken og Sachsen tegner der sig et billede på niveau med forrige års udbytter og kvaliteter, mens der i Ahr og Saale- Unstrut er en væsentlig stigning på 30 til 56 procent i udbyttet, dertil skal dog nævnes at høsten i 2012 var meget begrænset. I de øvrige regioner ligger høstudbyttet væsentligt lavere end det gennemsnitlige udbytte i 2012, som f.eks. i Mosel hvor udbyttet er ca. 30 procent under gennemsnittet.  Dette skyldes hovedsageligt haglskader. Mosel har nemlig præcis som i Loire dalen oplevet voldsomme haglregnstorme i sommerens løb.

Enkelte steder så det ud til at det ville gå helt galt: Kl. 15.40 den 6. august fik Weingut Klumpp i  Baden, besøg af en haglstorm, den ødelage godt og vel 70% af markerne. Men ved høstens udgang så det ikke helt så elendigt ud. Langt de fleste af planterne havde  overraskende nok formået at restituere sig, og grundet den reducerede bladmængde kunne planterne ikke optage så megen regn - det regnede ellers under hele vinhøsten i Baden. Derfor er det godt nok noget reducerede høstudbytte af fin kvalitet. Weingut Klump er i øvrigt lige er blevet  kåret til ”Aufsteiger des Jahres” i Eichelmanns vinguide 2014.

Årsagen til det lave høstudbytte på landsplan kommer sig af det kolde og dermed sene forår med ugunstige vejrforhold under blomstringen, som især har påvirket Pinotsorterne. Resultatet var spredt blomstring med ringe frugtsætning, som igen gav udfordringer under høsten, da der skulle selekteres i høstudbyttet. Høsten faldt derfor også sted sent i år og trak i langdrag grundet det forholdsvist besværlige høstarbejde. Af den årsag har flere vingårde allerede nu annonceret prisjusteringer.

Den besværlige høst og det lave høstudbytte har dog medført en positiv ting – modningen over lang tid, og den naturligt begrænsede mængde har givet super aromatiske druer af høj kvalitet – det bedste udgangpunkt for frugtige, aromatiske vine med moderat alkoholindhold.

2013 kan dermed meget vel gå hen og blive en attraktiv årgang – ikke en spitze årgang  men en årgang med nogel enkelt helt unikke vine

Anslået høstudbytte pr. 15.11. 2013 (hl) Afvigelse fra 2012  (%) Afvigelse set i forhold til 10-årig gsennemsnit.  (%)
Region 
Ahr 39 000 30 -5
Baden 1 000 000 -14 -21
Franken 435 000 -2 -7
Hess. Bergstraße 24 000 -20 -23
Mittelrhein 27 000 +/- 0 -16
Mosel 620 000 -7 -30
Nahe 265 000 -15 -23
Pfalz 2 100 000 -11 -6
Rheingau 190 000 -18 -21
Rheinhessen 2 600000 +/- 0 1
Saale-Unstrut 42 000 56 5
Sachsen 18 000 -10 -5
Württemberg 950 000 -17 -15
Deutschland ges. 8 310 000 -8 -10